Mastercam, precyzyjne narzędzie graficznego projektowania obróbki CNC - Regeneracja wrzecion i elektrowrzecion, sprzedaż maszyn CNC, obrabiarki, maszyny, naprawa elektrowrzeciona, serwis
Regeneracja
wrzecion i elektrowrzecion obrabiarek CNC

Nowoczesny interfejs operatora

Nowoczesny interfejs operatora

 
Nowoczesny interfejs operatora dzisiejszych czasów działa pod systemem operacyjnym Windows XP. Korzyści z tego wynikające to elegancka wizualizacja, łatwośc obsługi, wykorzystanie opracowywanych przez wiele lat doświadczeń Microsoft-u takich funkcji jak wizualizacja 3D, drukowanie, komunikacja sieciowa, operacje na plikach i inne. Korzystanie przy tym z nowoczesnego sprzętu, dużych pojemności dyskowych, szybkich procesorów, eleganckich panelów operatorskich.  

Wygląd interfejsu operatora HMI:

1. Na poniższej zakładce HMI widoczne są pozycje osi maszynowych gdzie umieszczona jest aktualna pozycja, pozycja końca, pozostały dystans osi X Y Z B C A. W prawym dolnym rogu aplikacji widac przyśpieszacze którymi można podczas pracy maszyny zmiejszyc lub zwiększyc procętowo posuw osi lub obroty wrzeciona.

cnc

2. Niżej widoczny jest program obróbczy w którym wykonywana jest zaznaczona na niebiesko linia programu. Dzięki funkcji "Block Search" program można w danej chwili zatrzymac i przewinąc do innego miejsca a następnie wystartowac pomijając częśc programu.

cnc

3. Tryb pracy: Automatyczny,Ręczny,MDI,Referencja.

cnc

4. Na poniższej zakładce HMI widoczny jest sposób otwierania programów. Dotykając palcem przycisk "Program" otwiera się nam okno windows w którym widzimy wcześniej zapisane programy nc.

cnc

5. Widoczny jest proces edycji programów. Dotykając palcem przycisk "#" wywołujemy okno edytora programów z ostatnio otwartymi programami. Edytor posiada kolorowanie składni G-kodów dzięki czemu kod jest przejrzysty i wyraźny. Edytor posiada funkcje odnajdywania i zamiany znaków składni dzięki czemu można w łatwy sposób odszukac i zamienic poszukiwany powielający się fragment programu.

cnc

6.  Symulator napisanego programu nc. Dzięki zaawansowanej wizualizacji w prosty sposób można przetestowac napisany program najpierw w symulatorze.

cnc

7. Tabela narzędzi. Tabela posiada 11 zakładek na których można zapisac w pamięci PLC aż 132 narzędzia. Każde narzędzie zawiera Nazwę,Numer ID,Długośc,Średnicę,Maksymalne dozwolone obroty,Maksymalny dozwolony posuw. Narzędzia wywoływanie są w programie obróbczym nc poleceniem T1 do T132.

cnc

8. Funkcje ręczne. Zakładkę wywołujemy w oknie głównym aplikacji CNC poprzez przycisk "F10 Funkcje Ręczne". Za pomocą tego interfejsu możemy w prosty sposób załączyc ręcznie dane urządzenie: Pompę smarowania,Pompę chydrauliki,Chłodziwo lub jakie kolwiek inne urządzenie.

cnc

9.  Zakładka alarmów. Każdy alarm posiada swoją ważnośc, datę, klasę ,status, źródło. Alarmy zapisywane są do historii alarmów. Na podstawie zdarzeń alarmowych możemy łatwo stwierdzic jakie są błędy maszyny lub operatora i znaleźc przyczyny.

cnc