Regeneracja wrzecion i elektrowrzecion, sprzeda? maszyn CNC, obrabiarki, maszyny, naprawa elektrowrzeciona, serwis
Regeneracja
wrzecion i elektrowrzecion obrabiarek CNC

  

    www.cncserwis.eu  

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

 

POLSKI PRODUCENT OBRABIAREK CNC DO DREWNA

                                                     

 

 
 

REALIZACJE

10.2012r. Modernizacja automatycznej wykrawarki CNC PULLMAX typ PULLMATIC 6C

 Zmodernizowali?my wykrawark? numeryczn? PULLMAX typu PULLMATIC 6C. Jest to ju? czwarta zmodernizowana wykrawarka CNC, ta maszyna posiada dodatkowo obrotowe narz?dzia - o? C co daje fantastyczne mo?liwo?ci wykrawania pod k?tami. Maszyna posiada obrotowy magazyn narz?dzi z automatycznym za?adunkiem na 15 szt narz?dzi. Nie wymieniali?my w niej nap?dów nie tylko ze wzgl?du na cen? ko?cow? ale równie? ze wzgl?du na sprawno?? istniej?cych nap?dów zupe?nie wystarczaj?c? do tego typu maszyny. W Naszego Autorstwa ju? kolejnym oprogramowaniu zastosowali?my nowoczesne rozwi?zania których  nie stosowali?my we wcze?niejszych modernizacjach. Sprawno?? po modernizacji jest znacznie wy?sza jak na poprzednim sterowaniu. Dynamiczna analiza b??dów uniemozliwa powstanie awarii na d?u?ej ni? 15 minut. Zastosowany system sterowania jest bardzo wydajny i opiera si? na rozwi?zaniach z 2012 roku.

 

Wszystkich zdjęć: 4
Zdjęcia od 1 do 4Wyświetl # Wyniki 1-4 z 4